Pro rodiče

Příspěvky :

Příspěvky na 2. pololetí 2022

Platbu zasílejte nejpozději do 10. října na účet TJ: 1151103335/5500var. symbol: 2021, do textu napsatbadminton, příspěvky, celé jméno hráče, rodné číslo.

  • 1 oddílový trénink týdně ….. 3.000,- Kč (výjimečně)
  • 2 oddílové tréninky týdně … 4.000,- Kč
  • 3 oddílové tréninky týdně … 4.600,- Kč
  • 4 až 5 oddílových tréninků týdně … 4.900,- Kč
  • u druhého dítěte (sourozence) sleva 800,- Kč

Kondiční příprava není zatím zajištěna.

Hráči zařazení do SpS mají jeden trénink týdně zdarma.

Sportovní prohlídky:

Pro hráče od 11 let registrované v ČBaS platí povinnost každoročně předložit potvrzení o sportovní prohlídce /vyhláška/…. Hráč, který nebude mít platnou sportovní prohlídku nebude moci účastnit sportovní přípravy ani turnajů v rámci ČBaS. Je nutné absolvovat na specializovaných pracovištích sportovní medicíny např.:

Lze samozřejmě i jinde-najdete na google vyhledavači.

U mladších hráčů a začátečníků starších 11t let, kteří ještě nehrají turnaje, postačí vyjádření dětského lékaře o způsobilosti ke sportovní činnosti  a přípravě.

Sportovní Středisko /SpS/

Náš oddíl byl zařazen mezi podporované mládežnické oddíly tzv. SpS.

Tato střediska jsou součástí 3stupnové výchovy talentované mládeže a mohou do ní být zařazeni děti od 7 -14ti let s předpoklady pro závodní badminton .

Jsou částečně podporovány finančně z MŠMT.

V současnosti jsou v našem SpS zařazeni tito hráči:
U11:  Markéta Štěpánová, Ema Jelínková, Denis Hobst

U13:  Daniela ,Dušánková, Maia Weberová, Matyáš Hašek

U15:  Jana Hnilicová

https://czechbadminton.cz/talentovana-mladez